Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Meterman VT201

Nekontaktinis įtampos indikatorius.

Paskirtis
Leidžia saugiai, nekontaktiniu būdu, nustatyti kintamą įtampą. Apie įtampos buvimą praneša garsiniais ir vaizdiniais signalais.

Techninės charakteristikos
Įtampos ribos: 70 – 440 V;
LED lemputė;
Baterijos komplekte.

Prekės