Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Elektrinio lauko stiprumo linijų praskleidimas kabelių armatūroje

Nereguliuojamas elektrinis laukas kabelio gale (Pav.1): Aukštos įtampos kabelio gale, toje vietoje, kur nupjautas izoliacijos ekranas, pastebimas elektrinio lauko stiprumo linijų – ekvipotencialų – sutankėjimas. Tokios elektrinio lauko stiprumo linijų koncentracijos pakanka, kad oras kabelio paviršiuje jonizuotųsi ir sukeltų išlydžius. Laikui bėgant, temperatūros pokyčiai bei šalutiniai jonizacijos produktai gadina izoliacijos paviršių. Be to, elektrinio lauko stiprumas ekrano nupjovimo vietoje toks didelis, kad net ir
mažiausia įpjova gali sukelti pramušimą.

Elektrinis laukas su stiprumo linijų praskleidimo sistema (medžiagos sluoksnis arba vamzdelis) (Pav.2): Elektrinio lauko stiprumo šuolių sušvelninimui firma „Raychem” naudoja specialią medžiagą, kuri tiekiama kaip mastikos pasluoksnis arba kaip termosusitraukiantis vamzdelis, su tiksliai reguliuojama dielektrine skvarba ir lyginamąja tūrine varža. Tokiu būdu elektrinio lauko stiprumas ties ekrano nupjovimo vieta sumažinamas iki tokio lygio, kuris užtikrina patikimą ir ilgalaikį movos darbą. Ši kompaktiška elektrinio lauko stiprumo išlyginimo sistema tinka daugumai aukštos įtampos kabelių tipų, jų tarpe ir kabeliams su popieriaus izoliacija, ir toleruoja kabelių išmatavimų paklaidas.

Netiesinis elektrinio lauko stiprumo pasiskirstymas (Pav.3): Elektrinio lauko stiprumo linijų praskleidimo sluoksniai gaminami iš medžiagos, kurios veikimo principas labai panašus į varistoriaus. Gaunamas netiesinis įtampos pasiskirstymas, kuris leidžia
sutrumpinti movą išlaikant mažą elektrinio lauko stiprumo šuolį ties ekrano galu. Be to, užsodinant termosusitraukiantį vamzdelį, elektrinio lauko stiprumo išlyginimo sluoksnis įspaudžiamas į izoliacijos paviršių ir tokiu būdu užpildo visus šio paviršiaus nelygumus.
Rezultate gaunamas idealus paviršių susijungimas, o tai apsaugo nuo išlydžių eksploatacijos metu. Dauguma firmos „Raychem” galinių movų turi būtent tokią elektrinio lauko stiprumo kontrolės sistemą.

Tiesinis elektrinio lauko stiprumo pasiskirstymas (Pav.4): Netiesinė termosusitraukiančio vamzdelio varža lemia tiesinį stiprumo pasiskirstymą (B). Gautas laukas priklauso nuo teisingo medžiagų savybių ir vamzdelio ilgio parinkimo. Neteisingas
medžiagos varžos parinkimas sukels nepriimtiną stiprumo šuolį ties ekrano galu (A). Vamzdelio ilgio sumažinimas arba neteisinga jo padėtis sukels išlydžius vamzdelio galuose (C). Visa firmos „Raychem” kabelių armatūra suprojektuota atsižvelgiant į šiuos reiškinius.

Pav.1 – Be elektrinio lauko stiprumo išlyginimo;

Pav.2 – Su elektrinio lauko stiprumo išlyginimu;

Pav.3:
A- Be elektrinio lauko stiprumo išlyginimo;
B- Su elektrinio lauko stiprumo išlyginimo sluoksniu;

Pav.4:
A-Neteisingai parinkta varža;
B-Elektrinio lauko stiprumo linijų praskleidimo vamzdelis;
C-Nepakankamas ilgis.

Prekės