Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

TAN DELTA matavimai

Tan delta matavimas yra paprastas ir efektyvus būdas patvirtinti vidutinės įtampos kabelių dielektrinę būklę.
TD matavimo rezultatų aiškinimas leidžia įvertinti eksploatavimo patikimumą. Tokiu būdu galima atskirti naujus, labai senus ir sugedusius kabelius, todėl gali būti planuojamos tinkamos priežiūros ir remonto priemonės.

Tan Delta matavimo principai

Dėl gerai žinomo water-tree efekto padidėja izoliacijos laidumas, o tai rodo padidėjusi Tan Delta vertė.
Eikvojimo koeficientas tan δ yra apibrėžiamas kaip aktyviosios ir idealiosios talpinės srovės santykis.
Labai tiksliai išmatuojant fazės atsilikimą tarp srovės ir įtampos, gali būti nustatytas eikvojimo koeficientas tan δ.
Kaip ir atliekant VLF laido bandymus, naudojama sinusoidinė 0,1 Hz VLF (labai žemo dažnio) kintamoji įtampa. Tai apsaugo prietaisą nuo pažeidimų atliekant tan delta bandymą ir garantuoja, kad matuojama be žalos.
Atliekant matavimą, eikvojimo koeficientas matuojamas esant vardinei įtampai Vo ir dvigubai didesnei nei vardinė įtampa 2 Vo.
Drastiškas tan δ padidėjimas didėjant matavimo įtampai rodo stiprų kabelio izoliacijos senėjimą.
Palyginus surinktas matavimo vertes su to paties kabelio duomenimis, surinktais atliekant priėmimo bandymą, galima klasifikuoti laido dielektrinę būklę (naują, stipriai sendintą, sugedusią).
Bandymo metodas taikomas vidutinės įtampos kabeliams su įvairia izoliacija, tokia kaip: XLPE, PE, EPR, PILC.
Kaip ir VLF laidų bandymai,  TD matavimas buvo įtrauktas į visus įprastus testavimo standartus visame pasaulyje. (DIN VDE 0276, IEEE 400.2, CENELEC HD620 S1 ir kt.)

„B2“ serijos komponentai „HVA“ ir „TD“ gali sudaryti Tan Delta matavimo sistemas, kurių galingumas nuo 1 iki 90 kV.

HVA prietaisai:

  • Aukštos įtampos bandymų rinkinys HVA28 TD VLF
  • Aukštos įtampos testavimo prietaisas HVA34
  • Aukštos įtampos testavimo prietaisas HVA30-5
  • Aukštos įtampos AC testavimo prietaisas HVA60
  • HVA90 izoliacijos testavimo prietaisas
  • HVA94 kabelių testavimo prietaisas

Gali būti derinami su TD matavimo prietaisais:

  • TD30 TD kabelių diagnostikos prietaisas iki 33 kV
  • TD60 TD kabelių diagnostikos prietaisas iki 62 kV
  • TD90 TD testavimo prietaisas

Nešiojamos kabelių diagnostikos sistemos yra kompaktiškos ir dėl savo mažo svorio puikiai tinka darbui lauke.

Prekės